Nečiníme rozdíl mezi velkými a malými kauzami

Jsme přesvědčeni, že klient který nás vyhledal a odchází spokojen, se na nás obrátí znovu.

více informací

Vyhledejte odborníka v daném oboru práva

Je to jediný skutečně odpovědný přístup k řešení problému.

více informací

Být klientem naší advokátní kanceláře znamená respekt Vašich obchodních partnerů

Spolupracujte jen s těmi nejlepšími.

více informací

O nás

Advokátní kancelář Jehne, Vodák a partneří je již více než 15 let spolehlivým partnerem klientům z řad středních a středně velkých podnikatelských subjektů, osobám fyzickým i právnickým, a to ve všech zásadních oblastech práva. Na rozdíl od některých jiných advokátních kanceláří partneři a vlastníci kanceláře advokacii aktivně vykonávají a přebírají tak za služby, poskytované kanceláří, plnou odpovědnost. Všichni právníci naší advokátní kanceláře mají vysokoškolské vzdělání právnického směru a jsou řádně registrováni u České advokátní komory.

Právní služby, poskytované naší advokátní kanceláří vycházejí z bezpodmínečně perfektní znalosti platného práva a aktuální tuzemské i zahraniční judikatury. Naši právníci těmito znalostmi disponují a průběžně je dle vývoje právní úpravy aktualizují.

Při naší činnosti již dlouhá léta respektujeme tyto hodnoty:
01

Naprostá spolehlivost

Váš email či telefon nezůstane bez reakce. Termíny, na kterých jsme se dohodli striktně dodržujeme. To, co jsme slíbili, rovněž splníme. Nenecháme Vás nikdy bez naší právní podpory.

02

Profesionalita

Nečiníme rozdíl mezi malými a velkými případy. Jsme přesvědčení, že klient, který se na nás obrátil a odchází spokojen, se znovu vrátí. Ke každé kauze přistupujeme maximálně zodpovědně a hledáme to nejvhodnější řešení. Staráme se a dbáme o co nejvyšší kvalitu našich výstupů, ve složitých, komplikovaných případech podléhají tyto výstupy ještě závěrečné kontrole ze strany vedoucího advokáta nebo partnera kanceláře.

03

Efektivita

Vždy hledáme co možná nejjednodušší a nejrychlejší cestu k vyřešení Vašeho problému. Kromě osobních schůzek řešíme jednotlivé kauzy také emailem či telefonicky. Počet našich advokátů umožňuje vzájemnou zastupitelnost a eliminuje riziko průtahů při řešení Vašich problémů.

04

Absolutní mlčenlivost

To, co jste nám sdělili pro potřeby výkonu naší činnosti zůstavá striktně uzamčeno v naší kanceláři. Mlčenlivosti nás můžete zprostit jenom Vy. Vážíme si důvěry, se kterou se na nás obracíte a nezklameme Vás.

Náš tým

Seznamte se prosím s partnery advokátní kanceláře a některými spolupracujícími advokáty a zaměstnanci.

Média o nás

Těší nás zájem médií o naši práci. Pravidelně komentujeme významné právní kauzy ve sdělovacích prostředcích.

31.01.2016

Dne 31. ledna 2016 vystoupil partner advokátní kanceláře JUDr. Robert Jehne v reportáži České televize v rámci hlavních večerních zpráv ve věci soudního sporu pacienta proti nemocnici, který byl poškozen chybným postupem ošetřujících lékařů. Více informací již v samotné reportáži Událostí České televize.

více informací

23.12.2015

Všem klientům a partnerům naší advokátní kanceláře přejeme příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.

19.05.2015

Advokát naší kanceláře JUDr.Fládr komentoval pro časopis Svět motorů (č. 16/2015) problematiku náhrad za ublížení na zdraví a za usmrcení. Článek vzbudil v řadách našich klientů mimořádnou pozornost neboť patrně jako prvý uceleným a pochopitelným způsobem prezentuje přehled nároků poškozených a pozůstalých v případě ublížení na zdraví a usmrcení.

více informací

25.02.2015

Advokát naší kanceláře JUDr. Filip Ehrenberger se stal potřetí nejlepším tenistou z řad advokátů a zvítězil v turnaji o pohár České advokátní komory v Mariánských Lázních. (Bulletin advokacie č.1-2/2015)

18.01.2015

Advokát kanceláře Jehne, Vodák a partneři, Mgr. Lukáš Fládr, komentoval pro prosincové vydání časopisu Svět motorů otázku povinnosti užití zimních pneumatik na vozidle ve vztahu k pojistnému plnění v případě havárie vozidla. (Svět motorů, prosinec 2014)

Kontakt


Bankovní spojení

GE Money Bank, a.s.
4124438504/0600

Adresa

Washingtonova 1567/25
Praha 1, 110 00

E-mail

jehne@jehnevodak.cz
vodak@jehnevodak.cz

Povinné údaje

IČ: 66219094
DIČ: CZ6709151977

Telefon

+420 222 232 061-2 +420 222 232 661
+420 222 232 276

Fax

+420 222 230 052