Nečiníme rozdíl mezi velkými a malými kauzami

Jsme přesvědčeni, že klient který nás vyhledal a odchází spokojen, se na nás obrátí znovu.

více informací

Vyhledejte odborníka v daném oboru práva

Je to jediný skutečně odpovědný přístup k řešení problému.

více informací

Být klientem naší advokátní kanceláře znamená respekt Vašich obchodních partnerů

Spolupracujte jen s těmi nejlepšími.

více informací

O nás

Advokátní kancelář Jehne, Vodák a partneří je již více než 15 let spolehlivým partnerem klientům z řad středních a středně velkých podnikatelských subjektů, osobám fyzickým i právnickým, a to ve všech zásadních oblastech práva. Na rozdíl od některých jiných advokátních kanceláří partneři a vlastníci kanceláře advokacii aktivně vykonávají a přebírají tak za služby, poskytované kanceláří, plnou odpovědnost. Všichni právníci naší advokátní kanceláře mají vysokoškolské vzdělání právnického směru a jsou řádně registrováni u České advokátní komory.

Právní služby, poskytované naší advokátní kanceláří vycházejí z bezpodmínečně perfektní znalosti platného práva a aktuální tuzemské i zahraniční judikatury. Naši právníci těmito znalostmi disponují a průběžně je dle vývoje právní úpravy aktualizují.

Při naší činnosti již dlouhá léta respektujeme tyto hodnoty:
01

Naprostá spolehlivost

Váš email či telefon nezůstane bez reakce. Termíny, na kterých jsme se dohodli striktně dodržujeme. To, co jsme slíbili, rovněž splníme. Nenecháme Vás nikdy bez naší právní podpory.

02

Profesionalita

Nečiníme rozdíl mezi malými a velkými případy. Jsme přesvědčení, že klient, který se na nás obrátil a odchází spokojen, se znovu vrátí. Ke každé kauze přistupujeme maximálně zodpovědně a hledáme to nejvhodnější řešení. Staráme se a dbáme o co nejvyšší kvalitu našich výstupů, ve složitých, komplikovaných případech podléhají tyto výstupy ještě závěrečné kontrole ze strany vedoucího advokáta nebo partnera kanceláře.

03

Efektivita

Vždy hledáme co možná nejjednodušší a nejrychlejší cestu k vyřešení Vašeho problému. Kromě osobních schůzek řešíme jednotlivé kauzy také emailem či telefonicky. Počet našich advokátů umožňuje vzájemnou zastupitelnost a eliminuje riziko průtahů při řešení Vašich problémů.

04

Absolutní mlčenlivost

To, co jste nám sdělili pro potřeby výkonu naší činnosti zůstavá striktně uzamčeno v naší kanceláři. Mlčenlivosti nás můžete zprostit jenom Vy. Vážíme si důvěry, se kterou se na nás obracíte a nezklameme Vás.

Náš tým

Seznamte se prosím s partnery advokátní kanceláře a některými spolupracujícími advokáty a zaměstnanci.

Média o nás

Těší nás zájem médií o naši práci. Pravidelně komentujeme významné právní kauzy ve sdělovacích prostředcích.

Březen 2017

Advokátní kancelář dokončila pro klienta koupi podílů ve společnosti podnikající v oblasti kovoprůmyslu s dlouholetou tradicí na českém trhu.

Leden 2017

Pro významného klienta realizovala naše kancelář koupi nemovitostí v centru Prahy, kdy celkový objem této akvizice činil částku převyšující 1 miliardu korun českých.

Srpen 2016

Advokátní kancelář realizovala akvizici – prodej, jejímž předmětem byl významný památkový objekt nacházející se v blízkosti Pražského hradu. Konkrétní podmínky prodeje jsou dle přání klienta neveřejné.

Duben 2016

Advokátní kancelář dokončila akvizici – prodej 100% účasti ve společnosti působící v oblasti hračkářského průmyslu. Jednalo se o akvizici ve výši 120 miliónů korun českých.

Leden 2016

Dne 31. ledna 2016 vystoupil partner advokátní kanceláře JUDr. Robert Jehne v reportáži České televize v rámci hlavních večerních zpráv ve věci soudního sporu pacienta proti nemocnici, který byl poškozen chybným postupem ošetřujících lékařů. Více informací již v samotné reportáži Událostí České televize.

více informací

Kontakt


Bankovní spojení

GE Money Bank, a.s.
4124438504/0600

Adresa

Washingtonova 1567/25
Praha 1, 110 00

E-mail

jehne@jehnevodak.cz
vodak@jehnevodak.cz

Povinné údaje

IČ: 66219094
DIČ: CZ6709151977

Telefon

+420 222 232 061-2 +420 222 232 661
+420 222 232 276

Fax

+420 222 230 052